Uprzejmie zapraszamy autorów do zgłaszania referatów oryginalnych i przeglądowych związanych z tematyką konferencji. W celu zgłoszenia referatu bądź uzupełnienia recenzji należy zarejestrować się w systemie konferencyjnym.

System rejestracyjny jest dwupoziomowy. Na pierwszym poziomie dokonywana jest rejestracja użytkowników systemu. Na drugim poziomie można zadeklarować swoje osobiste uczestnictwo w konferencji. Aby przesłać propozycje referatu, ale nie deklarować jeszcze swojego uczestnictwa w konferencji, po wypełnieniu danych personalnych na stronie rejestracyjnej należy wybrać opcję: "Prześlij tylko dane użytkownika i rozpocznij od przesłania referatu". Można również od razu zadeklarować uczestnictwo w konferencji wybierając opcję "Prześlij dane użytkownika i rozpocznij rejestrację"

Wzorzec dokumentu oraz streszczenia

Artykuły powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim, w przypadku, gdy co najmniej jeden z autorów jest obcokrajowcem.Wszystkie referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym (4 pkt. dla autora). Referaty muszą być nadesłane w formacie PDF. Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: szablon artykułu. Jednostronicowe streszczenie referatu musi być sformatowane wg szablonu streszczenia.

UWAGA: Wybrane artykuły w rozszerzonej wersji i w języku angielskim zostaną opublikowane w International Journal of Electronics and Telecommunications

Sesja plakatowa

Plakaty powinny być przygotowane w formacie A0. Podczas sesji przygotowane będą specjalne stojaki, na których autorzy umieszczają swoje plakaty.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach, przerwy kawowe, obiady, dwa spotkania koleżeńskie, materiały konferencyjne zawierające streszczenia tekstów wygłoszonych referatów.

Rodzaj opłaty do 26 kwietnia 2013 po 26 kwietnia 2013
Standardowa 850 zł 950 zł
Autorzy referatów 750 zł 850 zł
Osoby towarzyszące 390 zł 390 zł
Doktoranci/studenci 600 zł 700 zł

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować w serwisie oraz dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłaty będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej na konto bankowe:

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
NIP: 896-000-58-51
Nr konta: 07 1090 2402 0000 0001 1988 1314
z dopiskiem:" KKRRiT - opłata konferencyjna"

Konkurs dla młodych autorów

Ogólne zasady przyznawania nagród Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych w konkursach dla młodych autorów referatów na konferencjach naukowych.

 • Wiek kandydata w dniu prezentacji referatu na konferencji nie może przekroczyć 35 lat.
 • Rozpatrywane mogą być jedynie referaty przedstawiające oryginalny dorobek kandydata.
 • Preferowane są referaty napisane przez jednego autora. W przypadku kilku współautorów referatu kandydat musi być pierwszym autorem.
 • Referat musi być zaprezentowany przez kandydata w czasie konferencji.
 • Przyznawane mogą być nagrody I, II, III stopnia, a także wyróżnienia.
 • Komitet Programowy (Naukowy) konferencji powołuje Komisję Konkursową i może sprecyzować dodatkowe wymagania obowiązujące kandydatów na danej konferencji.
 • Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne (lub rzeczowe), które wręcza przedstawiciel Fundacji oraz przewodniczący Komisji Konkursowej lub Komitetu Programowego (Naukowego) konferencji.
 • Instytucje i uczelnie zatrudniające (delegujące) laureatów otrzymują informację o nagrodzeniu ich pracowników, doktorantów lub studentów.

 

Sponsorzy

 • Sponsor diamentowy

Nokia Siemens Networks

 • Sponsor rubinowy
Wydział Elektroniki

Politechniki Wrocławskiej

 • Sponsor bursztynowy


AKSEL

 

Wystawcy

 • ABE-IPS Sp. z o.o.
 • Altaria Solutions Sp z o.o.
 • AM Technologies Polska Sp. z o.o.
 • ASTAT Sp z o.o.
 • Commtest Kazimierz Kuś
 • CST-Computer Simulation Technology AG
 • EM TEST GmbH
 • Frankonia EMC Test Systems
 • "HELMAR" Jacek A. Dobrowiecki
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • NDN-Zbigniew Daniluk
 • Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
 • Rohde & Schwarz Osterreich Sp. z o.o.
  Przedstawicielstwo w Polsce
 • Tespol Sp. z o.o.
 • UEI Urządzenia Elektroniczne Import
 • Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej MERATRONIK S.A.

 

Patroni

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Partnerzy

 • Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk

 • Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

 


 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2012 by Politechnika Wrocławska