Cele konferencji

 • prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych oraz tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, radiofonii, telewizji i w technikach multimedialnych,
 • przedstawienie zagadnień związanych z wdrożeniami najnowszych rozwiązań technicznych w kraju i na świecie,
 • integracja i pogłębienie kontaktów środowiska akademickiego i naukowo-badawczego z operatorami sieci radiokomunikacyjnych, dostawcami i projektantami sprzętu, usług oraz treści multimedialnych oraz z jednostkami administracji z zakresu łączności.

Tematyka konferencji

Zapraszamy wszystkie osoby związane z szeroko rozumianą radiokomunikacją, radiofonią i telewizją do zgłaszania propozycji referatów na konferencję KKRRiT 2013 obejmujących następującą tematykę:

 • Podstawowe zagadnienia radiokomunikacji
 • Techniki kodowania, modulacji i transmisji
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Systemy i sieci radiokomunikacyjne
 • Bezprzewodowe sieci sensorowe
 • Systemy i sieci radiowe i telewizyjne
 • Systemy i sieci trankingowe
 • Systemy i sieci radiokomunikacyjne do zastosowań specjalnych
 • Systemy radionawigacyjne i radiolokalizacyjne
 • Sieci inteligentne w energetyce
 • Radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna
 • Anteny
 • Propagacja fal radiowych
 • Planowanie sieci radiokomunikacyjnych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń radiowych
 • Gospodarka i inżynieria widma e-m
 • Pomiary w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • Aspekty prawne stosowania widma e-m
 • Dydaktyka w zakresie radiokomunikacji, radia, telewizji i multimediów
 • Systemy multimedialne

Język konferencji

Obrady odbywać się będą w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim, w przypadku, gdy co najmniej jeden z autorów jest obcokrajowcem. Istnieje możliwość prezentacji w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia referatów i wystąpień.

Referaty

W programie konferencji są przewidziane referaty plenarne i sesje tematyczne poświęcone aspektom technicznym i ekonomicznym systemów radiokomunikacyjnych, sieciom bezprzewodowym, radiowym sieciom dostępowym oraz radiofonii i telewizji cyfrowej, a także innym współczesnym i przyszłym sieciom oraz usługom, w tym wykorzystywanym do zarządzania i monitoringu funkcjonowania nowoczesnego miasta. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zarówno referaty oryginalne jak i przeglądowe, omawiające wyniki badań naukowych, wdrożeń i eksploatacji systemów oraz zagadnienia prawno-ekonomiczne i normalizacyjne, związane z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją.

Organizatorzy konferencji oczekują na zgłaszanie interesujących oryginalnych i przeglądowych referatów, które będą recenzowane, przez co najmniej trzech recenzentów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego będą kwalifikowane do prezentacji podczas konferencji oraz publikacji w materiałach konferencyjnych. Szczegóły dotyczące terminów i sposobu przesyłania artykułów można znaleźć na stronie informacje dla autorów.

Wystawa i prezentacje firmowe

W trakcie konferencji zostanie zorganizowana wystawa techniczna. Do udziału w wystawie zapraszamy producentów urządzeń, operatorów sieci, dostawców usług, sprzętu i oprogramowania, wydawców literatury naukowej i technicznej, a także firmy szkoleniowe oraz inne firmy związane z tematyką konferencji. Dla firm tych stworzona zostanie możliwość organizacji sesji firmowych.

Sponsorzy

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, producentów sprzętu, operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług, sprzętu i oprogramowania, do finansowe wspieranie organizacji konferencji KKRRiT'2013.

Konferencja KKRRiT jest doskonałym miejscem do prezentacji Waszej firmy przed społecznością specjalistów telekomunikacji, teleinformatyki, radia i telewizji. Oferujemy różnorodne możliwość sponsorowania konferencji oraz udziału w technicznej wystawie. Zapraszamy do korzystania z tych możliwości.

Imprezy towarzyszące

W ramach konferencji zostaną zorganizowane imprezy o charakterze integracyjnym, w tym: koktajl powitalny i bankiet.

 

Sponsorzy

 • Sponsor diamentowy

Nokia Siemens Networks

 • Sponsor rubinowy
Wydział Elektroniki

Politechniki Wrocławskiej

 • Sponsor bursztynowy


AKSEL

 

Wystawcy

 • ABE-IPS Sp. z o.o.
 • Altaria Solutions Sp z o.o.
 • AM Technologies Polska Sp. z o.o.
 • ASTAT Sp z o.o.
 • Commtest Kazimierz Kuś
 • CST-Computer Simulation Technology AG
 • EM TEST GmbH
 • Frankonia EMC Test Systems
 • "HELMAR" Jacek A. Dobrowiecki
 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
 • NDN-Zbigniew Daniluk
 • Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
 • Rohde & Schwarz Osterreich Sp. z o.o.
  Przedstawicielstwo w Polsce
 • Tespol Sp. z o.o.
 • UEI Urządzenia Elektroniczne Import
 • Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej MERATRONIK S.A.

 

Patroni

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Partnerzy

 • Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk

 • Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

 


 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2012 by Politechnika Wrocławska